Przykładowe metody klasy String część 2

Metoda ToUpper() Metoda ToUpper() zmienia wszystkie znaki w zmiennej typu string na duże. Zobaczmy przykład: Zobaczmy rezultat działania aplikacji: Rys. Wyświetlenie wartości zmiennej a po użyciu metody ToUpper() Metoda ToLower() Metoda ToLower() zmienia wszystkie znaki w zmiennej typu string na małe. Zobaczmy przykład: Zobaczmy rezultat działania aplikacji: Rys. Wyświetlenie wartości zmiennej a po użyciu metody…

Read More

Konwersja: metody Parse() i TryParse()

Dla typów wbudowanych istnieją metody Parse() i TryParse(). Mają one za zadanie przekształcenie danych z typu string na typ dla którego wywołujemy metodę. Zobaczmy przykład: W metodzie Main() zadeklarowałem zmienną typu string o nazwie liczba i nadałem jej wartość 101. Następnie stworzyłem zmienną typu int o nazwie liczba2. Dla tej zmiennej przypisujemy wartość zmiennej o…

Read More

Przykładowe metody klasy String część 1

Opiszę przykładowe metody klasy String. Własność Lenght Klasa String posiada własność Lenght zwraca ona wartość typu int, którą jest ilość znaków jaką zawiera obiekt. Zobaczmy przykład: Napiszmy prostą aplikację z jednym obiektem klasy string i sprawdzimy jego długość: Po skompilowaniu otrzymamy następujący komunikat: Rys. Wyświetlenie ilości znaków zmiennej tekst Metoda Console.WriteLine() przyjmuje wartości numeryczne i…

Read More

Dodanie numerów linii

W Visual Studio jest opcja odpowiedzialna za dodanie numerów linii. Rys. Przykładowy kod przed dodaniem numerów linii Aby dodać numery linii wybieramy z menu Visual Studio TOOLS a następnie Options… Rys. Wyszukanie opcji Visual Studio W oknie z opcjami po prawej stronie wybieramy następująco Text Editor -> All Languages -> General. Następnie po prawej stronie…

Read More

Słowo kluczowe goto

Słowa kluczowego goto używamy gdy chcemy przeskoczyć we wskazane miejsce w kodzie. Miejsce to musi zostać oznaczone etykietą. Etykieta to dowolna fraza zakończona dwukropkiem. Polecenie goto należy traktować bardziej jako ciekawostkę, gdyż jest rzadko wykorzystywane w programowaniu obiektowym. Przykład: Wprowadźmy użycie słowa kluczowego goto w aplikacji napisanej w poprzednim wpisie. Przypomnę najpierw działanie aplikacji: Aplikacja…

Read More

Klasa System.Convert

Oprócz operatora konwersji możemy użyć klasy System.Convert. Stosowanie tej klasy ma pewne zalety, które opiszę w tym wpisie. Przekształcić typ możemy na następujące typy: – Base64CharArray – Base64String – Boolean – Byte – Char – DateTime – Decimal – Double – Int16 – Int32 – Int64 – SByte – Single – String – UInt16 –…

Read More

Szybkie uruchamianie – Quick Launch

Visual Studio posiada pasek dzięki, któremu możemy bardzo szybko wyszukać interesującą nas opcję lub pakiet NuGet. Wystarczy użyć paska Quick Launch znajduje się on zaraz obok przycisku odpowiedzialnego za minimalizację okna. Rys. Pasek do szybkiego wyszukiwania. Aby wywołać pasek możemy użyć skrótu klawiszowego CTRL+Q W jednym z poprzednich wpisów zmienialiśmy opcje odpowiedzialne za wyświetlanie w…

Read More

Instrukcja wyboru SWITCH

Instrukcja wyboru switch ma za zadanie sprawdzenie wartości zmiennej, a następnie wykonanie odpowiedniego bloku kodu. Zobaczmy przykładową konstrukcję warunkową switch: Rezultat działania aplikacji: Rys. Rezultat działania aplikacji Najpierw deklaruje zmienną, której wartość będzie sprawdzać instrukcja wyboru switch. Następnie przypisuje dla niej wartość tak, aby można było przetestować działanie aplikacji. W konstrukcji switch po słowie kluczowym…

Read More

Instrukcja warunkowa if

Instrukcje warunkowe służą do sprawdzenia czy dany warunek został spełniony. Jest to jedna z podstawowych konstrukcji w programowaniu. Możemy dzięki nim odpowiednio reagować na sytuacje występujące w programie. Za ich pomocą jesteśmy w stanie napisać co się ma wydarzyć gdy warunek jest spełniony lub gdy nie jest. Wszystkie przykłady w tym artykule mają za zadanie…

Read More