Przeciążenie metod

Podczas pisania aplikacji, możemy stworzyć kilka metod o takiej samej nazwie, które zwracają ten sam typ, ale posiadają różne typy bądź ilości parametrów wejściowych. Taka czynność nazywa się przeciążaniem metod. Zobaczmy przykład: Napiszmy najpierw same metody, nazwijmy je Dodaj. Niech metoda bez parametrów wejściowych zwraca nam po prostu liczbę 100. Metoda z jednym parametrem wejściowym…

Read More

Przydatne skróty klawiszowe – Zmiana wielkości czcionki

Do zmiany wielkości czcionki na większą służy skrót klawiszowy: CTRL+SHIFT+. ( w skrócie używamy kropki) Zobaczmy przykład: Powiększmy czcionkę w danym dokumencie, aby to zrobić użyjemy skrótu klawiszowego : CTRL+SHIFT+. ( w skrócie używamy kropki) Rys. Czcionka przed powiększeniem Oto rezultat działania skrótu: Rys. Czcionka po powiększeniu Do zmiany wielkości czcionki na mniejszą służy skrót klawiszowy:…

Read More

Metody / funkcje

Pojęcie metoda często stosowane jest zamieniane z pojęciem funkcja, oznaczają one to samo. Metody są bardzo przydane, dzięki mim możemy tworzyć daną funkcjonalność raz, a następnie używać jej w wielu miejscach w kodzie. Używanie metod sprawia, że konserwacja i zmiany w kodzie są prostsze. Konstrukcja metody: Modyfikator_dostępu typ_zwracany nazwa_metody (paramerty){ //Ciało metody } O modyfikatorach…

Read More

Przydatne skróty klawiszowe – Zwiń/rozwiń cały dokument

Do zwinięcia lub rozwinięcia całego dokumentu służy skrót klawiszowy CTRL+M,L Zobaczmy przykład: W przykładowym kodzie poniżej chcemy zwinąć cały dokument aby to zrobić klikamy w dowolne miejsce w danym dokumencie i używamy skrótu klawiszowego CTRL+M,L Rys. Dokument przed zwinięciem Oto rezultat użycia skrótu klawiszowego: Rys. Dokument po zwinięciu.

Read More

Tablice w C#

Tablica to kolekcja danych o takim samym typie. Użycie tablicy: typ [] nazwa_tablicy = new typ [ilość_elementów]; Gdy tablica zostaje stworzona, inicjowane są też wartości domyślne dla każdego z jej elementu. Wartość domyślna zależy od typu danych. Wielkość tablicy musi być znana podczas jej inicjalizacji. Po tej operacji nie może być ona zmieniona. Podczas inicjalizacji,…

Read More

Nawiasy klamrowe w Visual Studio

Nawiasy klamrowe w Visual studio są dodawane standardowo w nowej linii po nazwie klasy, metody itp. Przykład: Jest możliwość stosowania nawiasów zaraz za nazwami klas, metod itp. Kod wtedy wygląda tak: W mojej opinii dzięki użyciu w ten sposób nawiasów kod staje się bardziej czytelny i przejrzysty. Jest to oczywiście kwestia gustu jaką opcję stosowania…

Read More

Przydatne skróty klawiszowe – Zwiń metody

Do zwinięcia metod w dokumencie służy skrót klawiszowy CTRL+M,O Zobaczmy przykład: W przykładowym kodzie poniżej chcemy zwinąć metody aby to zrobić klikamy w dowolne miejsce w danej metodzie i używamy skrótu klawiszowego CTRL+M,O Rys. Metody przed zwinięciem Oto rezultat użycia skrótu klawiszowego: Rys. Metody po zwinięciu.

Read More

Pętle w C#: for, foreach

Pętla for Pętla for wykonuje się określoną liczbę razy. Konstrukcja pętli for: for ( inicjalizacja zmiennej; warunek logiczny; wyrażenie aktualizujące zmienną){ // instrukcje } Zmienna jest inicjalizowana na początku pętli. Przy jej pierwszym wykonaniu sprawdzany jest warunek, a po każdym wykonaniu bloku kodu zmienna jest poddawana aktualizacji. Następnie po raz kolejny sprawdzany jest warunek ,…

Read More

Przydatne skróty klawiszowe – Zwiń/rozwiń element

Do zwinięcia lub rozwinięcia danego elementu w Visual Studio służy skrót klawiszowy CTRL+M,M Zobaczmy przykład: W przykładowym kodzie poniżej chcemy zwinąć metodę Main() aby to zrobić klikamy w dowolne miejsce w danej metodzie i używamy skrótu klawiszowego CTRL+M,M Rys. Metoda Main() przed zwinięciem Oto rezultat użycia skrótu klawiszowego: Rys. Metoda Main() po zwinięciu.

Read More

Pętle w C#: while, do while

Pętle w programowaniu służą do wykonywania powtarzania bloku kodu określoną ilość razy. W języku C# mamy do dyspozycji cztery pętle. Pętla while Pętla ta wykonuje się dopóki warunek w niej zawarty jest prawdziwy. Warunek sprawdzany jest na początku pętli, istnieje więc możliwość, że pętla się nie wykona wcale. Konstrukcja pętli: while(warunek){ //instrukcje } Zobaczmy przykład:…

Read More