Regiony

W Visual Studio za pomocą regionów możemy zwijać kod tak, aby zawierał mniej miejsca. Ta funkcjonalność przydaje się do oddzielenia części kodu i jego uporządkowania. Kod między oznaczeniem #region nazwa_regionu a #endregion będzie można zwinąć. Zobaczmy przykład: Kod po zwinięciu: Rys. Uporządkowany kod za pomocą regionów

Read More

Łańcuch konstruktorów

W konstruktorze możemy umieścić nadmiarową logikę biznesową, która będzie odpowiadała na przykład za walidację danych. Ponieważ możemy posiadać wiele konstruktorów istnieje możliwość łączenia ich za pomocą słowa kluczowego this. Dodajmy do naszej klasy z poprzedniego wpisu nową zmienna, która będzie nam przechowywać nazwę naszego prostopadłościanu: Następnie dodajmy metodę, która będzie nam sprawdzać czy wprowadzana wartość…

Read More

Konstruktory

Zacznijmy od tego czym jest konstruktor. Porównajmy klasę lub strukturę do technologi dzięki której maszyna (nasz program) wybija dla nas przedmiot z matrycy i nadaje mu kształt, dla uproszczenia niech to będzie prostopadłościan. Sama klasa to coś bardziej abstrakcyjnego, ona opisuje ten kształt polami danych, z czego on się składa. W naszym przypadku jest to…

Read More

Zmiana nazwy metody, klasy zmiennej itp.

Nazwy naszych klas, metod czy zmiennych powinny mieć znaczenie. Zdarza się jednak, że podczas pisania kodu nie mamy pomysłu na odpowiednią nazwę i używamy tymczasowego nazewnictwa. Późniejsza ręczna zmiana wszystkich nazw byłaby bardzo uciążliwa, a w przypadku bardzo rozbudowanego kodu wręcz niemożliwa. Na szczęście z pomocą przychodzi nam Visual Studio, dzięki niemu możemy bardzo szybko…

Read More

Usuwanie nieużywanych namespaces

Gdy tworzymy nowy projekt, Visual Studio dodaje nam standardowy zestaw namespaces(zbiór klas). W niektórych przypadkach są one nie wykorzystywane. Zdarza się też, że podczas pracy z projektem dodajemy namespaces, które w danym momencie potrzebujemy. Potem poprawiamy kod, zmieniamy jego koncepcję, przez co nie potrzebujemy już niektórych namespaces, lecz zapominamy je usunąć. Z pomocą przychodzi nam…

Read More

Namespace

Słowo kluczowe namespace deklaruje nam obszar nazw, który wykorzystujemy. Możemy się odwołać do elementów z innego obszaru nazw, musimy wtedy napisać przed elementem do którego chcemy się odwołać pełną nazwę obszaru. Zobaczmy przykład: Napiszmy klasę Rectangle w obszarze nazw nazwanym one. W obszarze nazw two napiszmy kod programu, który wykorzysta naszą klasę. Całość umieśćmy w…

Read More

Pola instancyjne vs statyczne

Pole danych w klasie może być dowolnego typu. Gdy tworzymy nowy obiekt, w pamięci przydzielane jest miejsce na każde pole w danym obiekcie. Istnieją jednak przypadki gdy wartość danego pola powinna być taka sama dla wszystkich obiektów. Możemy to osiągnąć dzięki słowu kluczowemu static. Gdy dopiszemy je do definicji pola, będzie ono „wspólne” dla wszystkich…

Read More

Klasy

Klasa służy do definicji nowej kolekcji danych. Wyobraźmy sobie, że chcemy stworzyć prostokąt. Jak wiadomo prostokąt, możemy opisać poprzez wysokość i szerokość. Zatem, możemy stworzyć klasę z dwoma polami, które będą przechowywały wartości dla wysokości i szerokości. Aby otrzymać prostokąt o konkretnych wymiarach tworzymy obiekt danej klasy i nadajemy interesujące nas wartości dla pól np….

Read More

Parametry w metodach

Jak już wiemy z poprzedniej części funkcja może przyjmować parametry. Mogą być one dowolnego typu. Można także określić sposób przekazywania parametru. Zobaczmy przykład: Rezultat działania aplikacji: Rys. Wyświetlenie wartości zmiennej o nazwie i Jak widzimy, wartość zmiennej nie uległa zmianie, ponieważ przekazujemy wartość zmiennej poprzez wartość. Innym sposobem przekazywania zmiennej o typie wartościowym jest przekazywanie…

Read More

Parametry opcjonalne

Mamy możliwość stworzenia metody, która będzie posiadać parametry opcjonalne. Zobaczmy przykład: Gdy decydujemy się na stworzenie metody z parametrami opcjonalnymi należy pamiętać o tym aby każdemu z parametrów nadać wartość początkową, w przeciwnym wypadku zobaczymy następujący błąd: Rys. Błąd zgłoszony przez kompilator. Poprawmy zatem naszą metodę: Gdy będziemy chcieć wywołać procedurę Visual Studio wyświetli nam…

Read More