Typy danych

W języku C# jak w innych językach są zdefiniowane wewnętrzne typy danych, które wyrażają zmienne lokalne, stałe oraz wyrażenia odnoszące się do wartości. Ponadto w każdej metodzie musimy określić typ dla wartości zwracanej jak i dla parametrów wejściowych. Możemy tworzyć własne typy lub korzystać z wbudowanych. Wszystkie typy znajdują się w przestrzeni nazw System. Każdy…

Read More

Przydatne skróty klawiszowe – komentarze

Do skomentowania zaznaczonego tekstu służy skrót klawiszowy: CTRL+K,C Zobaczmy przykład: Zaznaczamy kod, który chcemy umieścić w komentarzu : Rys. Zaznaczenie kodu Używamy skrótu klawiszowego (CTRL+K,C): Rys. Dodanie komentarza Skoro da się umieścić w komentarzu zaznaczony tekst to też istnieje możliwość aby usunąć komentarz z zaznaczonego tekstu służy do tego skrót klawiszowy: CTRL+K,U Zobaczmy przykład: Zaznaczamy…

Read More

Komentarze w C#

Komentarze wykorzystujemy w codziennej pracy nad projektem. W C#, możemy używać dwóch typów komentarzy. Różnią się one zasięgiem. Pierwszym z nich jest komentowanie jednej linii. Wykonać tą czynność możemy dodając przed interesującą nas linią lub w jej części  znaki: // zobaczmy przykład: Komentowanie jednej linii: Rys. Komentarz w kodzie Drugim sposobem jest komentowanie zakresu tekstu…

Read More

Pierwsza aplikacja.

Aby skupić się na języku C#, przykładowy kod, będę pisał bez użycia graficznego interfejsu. Wyniki działań wyświetlone zostaną za pomocą metod klasy System.Console. Każdy kurs zaczyna się od prostej aplikacji, która wyświetla napis na ekranie. Więc zaczynajmy naszą przygodę z językiem C# : Stwórzmy pierwszy projekt. Otwieramy Visual Studio wybieramy File -> New-> Project. Rys….

Read More