Łańcuchy znaków

W C# aby zapisać łańcuch znaków korzystamy z obiektu klasy String. Dzięki czemu możemy wykorzystywać metody tej klasy. Każdy obiekt klasy String to niezmienna sekwencja znaków Unicode. Aby stworzyć łańcuch znaków wystarczy zainicjować zmienną typu string i przypisać jej wartość w cudzysłowach: Możemy odwołać się do dowolnego znaku w zmiennej typu string podając jego indeks…

Read More

Zmęczenie oczu

Większość z nas spędza przed ekranem wiele godzin co powoduje zmęczenie oczu. Jest na to kilka sposobów które polecam: – Kupno okularów z odpowiednimi filtrami. – Kupno monitora z technologią Flicker-free eliminującą migotanie ekranu. Jest prosta metoda sprawdzenia migotania wystarczy spróbować zrobić zdjęcie monitora aparatem- zobaczymy wtedy czy nasz monitor migocze czy nie. – Zmiana…

Read More

Przykładowe operatory w C#: Logiczne

Operatory logiczne Operatory te służą do łączenia wyrażeń. Wykorzystujemy je przy tworzeniu rozbudowanych instrukcji sterujących z wykorzystaniem słowa kluczowego if. Operator ! Jest to operator negacji warunku. Czyli stosując ten operator zmieniamy zwracaną wartość logiczną przez warunek na odwrotną. Zobaczmy przykład: W metodzie Main() zainicjowałem dwie zmienne typu int o nazwie „a”, nadałem jej wartość…

Read More

Przykładowe operatory w C#: Relacji

Operatory relacji Podczas pisania instrukcji sterujących niezbędne są operatory relacji, przyjrzyjmy się im. W przykładach użyję konstrukcji, które wykorzystują słowo kluczowe if. Omówię je dokładnie w innym wpisie. W tej chwili wystarczy wiedzieć, że gdy warunek w nawiasach po słowie kluczowym if jest spełniony, wykonuje się kod zaraz po nim. W przeciwnym wypadku wykona się…

Read More

Przykładowe operatory w C#: Arytmetyczne

W tym cyklu wpisów opiszę przykładowe operatory dla języka C#. Są one niezbędne podczas codziennej pracy z kodem. Operatory arytmetyczne Przyjrzyjmy się najpierw operatorom arytmetycznym jakie mamy do dyspozycji: Operator + Operator ten ma za zadanie dodawanie liczb. Zobaczmy przykład: Oto rezultat działania aplikacji: Rys. Wyświetlenie wyniku dodawania   Operator – Operator ten ma za zadanie…

Read More

Konwersja typów w C#: Przekształcenie jawne i niejawne

W programowaniu często zdarza się, że musimy przekształcić jeden typ danych w drugi. Wyróżniamy twa rodzaje przekształceń jawne i niejawne. Przekształcenie niejawne. Ten rodzaj konwersji typu występuje gdy konwertujemy typ o mniejszym zakresie do typu o większym. Nie występuje wtedy ryzyko utraty danych. Przykład: 1. Zadeklaruję zmienną o typie int, która będzie nazywać się liczba….

Read More

Słowo kluczowe Using

Pierwsze co widzimy w kodzie aplikacji to słowo kluczowe using. Ułatwia ono odwołanie się do typów oraz pozwala na szybkie wykorzystanie obiektu. Zobaczmy przykład- wróćmy do kodu napisanego w poprzedniej części: Używając słowa kluczowego using możemy odnieść się do klasy System.Console i skrócić zapis w następujący sposób: Jak widzimy, nie musimy już w każdej linijce…

Read More

Typy referencje i wartościowe

W poprzednim wpisie wymieniłem typy wbudowane w platformę .Net. Mamy do dyspozycji typy referencyjne i wartościowe. Typy referencyjne dodawane są na stertę. A typy wartościowe na stos. Stos i sterta to część pamięci wirtualnej, która jest przydzielona programowi, podczas jego uruchomienia, przez system operacyjny. Zarządzanie zasobami sterty i stosu jest automatyczne. Typy wartościowe niejawnie dziedziczą po…

Read More

Deklarowanie i inicjowanie zmiennych.

Podstawą w programowaniu jest nauczenie się deklarowania i inicjowania zmiennych. Zacznijmy jednak od wyjaśnienia sobie czym jest zmienna. Jest ona obszarem w pamięci, o określonym typie. Zmienna ma swoją wartość, która może w trakcie działania aplikacji ulegnąć zmianie. Deklarowanie zmiennej polega na podaniu jej typu oraz nazwy. Zobaczmy przykład: Nasza zmienna liczba1 jest typu int….

Read More