Przejście do wiersza z błędnym kodem możliwe jest za pomocą skrótu klawiszowego. Zobaczmy przykład:

Napiszmy prostą klasę zawierającą błędny kod:

Rys.1 Klasa z błędnym kodem. Zaznaczyłem pozycję karetki.

Używając skrótu klawiszowego CTRL+SHIFT+F12 karetka „przeskoczy” do błędnej linii z kodem.

 

Rys.2 Klasa z błędnym kodem. Zaznaczona pozycja karetki po użyciu skrótu klawiszowego.

Karetka pojawiła się w linijce z błędnym kodem.