Możemy za pomocą skrótów klawiszowych zmienić wielkość liter zaznaczonego fragmentu kodu. Opcja ta najczęściej jest pomocna gdy chcemy zmienić litery na duże lub małe w łańcuchu znaków. Zobaczmy przykład:
Napiszmy najpierw prostą klasę:

Rys.1 Testowa klasa.

Na rysunku od razu zaznaczyłem fragment kodu, który chce zmienić na duże litery. Użyjmy teraz skrótu klawiszowego CTRL+SHIFT+U

Rys.2 Klasa testowa po użyciu skrótu klawiszowego

Użycie skrótu klawiszowego przyniosło rezultat. Rozmiar liter został zmieniony.
Oczywiście możemy uzyskać ten sam efekt korzystając z jednej z opcji menu Visual Studio: Edit-> Advanced->Make Uppercase

Rys.3 Opcja zmiany wielkości znaków na duże w menu Visual Studio.

Za pomocą skrótu klawiszowego CTRL+U możemy zmienić znaki na małe. Wypróbujmy go na naszej testowej klasie w której zwracany łańcuch znaków ma postać: ”TEST TEST”

Rys.4 Klasa testowa po użyciu skrótu klawiszowego

Rozmiar liter został zmieniony na małe. Możemy uzyskać ten sam efekt korzystając z jednej z opcji menu Visual Studio: Edit-> Advanced->Make Lowercase

Rys.5 Opcja zmiany wielkości znaków na małe w menu Visual Studio.