W Visual Studio istnieje możliwość dodawania zakładek do dowolnej linijki w kodzie lub w innym pliku. Dzięki tej funkcji, możemy w bardzo szybki sposób nawigować po nawet bardzo dużym projekcie.

Okno zakładek możemy włączyć na trzy sposoby:

– Pierwszym sposobem jest wybranie z menu Visual Studio VIEW następnie Other Windows i Bookmark Window

Rys 1. Włącznie okna zakładek

– Drugim sposobem jest użycie paska Quick Launch wpisujemy w nim „bookmark” i wybieramy interesującą nas opcję: View ->Other Windows ->Bookmark Window

Rys 2. Użycie paska Quick Launch do wywołania okna zakładek

-Trzecim sposobem jest użycie skrótu klawiszowego CTRL + W,B

W dolnej części Visual Studio pokaże się na okno zakładek. Możemy zarządzać zakładkami.

Rys 3. Okno zakładek

Dodawanie zakładek

Nową zakładkę możemy dodać na dwa sposoby:

– Pierwszym z nich jest kliknięcie w interesującą nas linijkę kodu i naciśnięcie przycisku „Toggle a bookmark on the current line.” Znajdującego się w górnej części okna zakładek.

Rys 4. Przycisk dodania nowej zakładki

-Drugim sposobem jest kliknięcie kursorem na interesującą nas linię kodu i użycie skrótu klawiszowego CTRL + B,T

Nazwa nowej zakładki zostanie dodana automatycznie i jest niewiele mówiąca. Aby zmienić nazwę zakładki na bardziej znaczącą klikamy interesującą nas pozycję prawym przyciskiem myszy a następnie wybieramy z meny kontekstowego opcję Rename.

Rys 5. Opcja zmiany nazwy zakładki

W oknie zakładek widzimy dla każdej pozycji następujące dane : nazwę zakładki, lokalizację pliku w którym znajduje się kod, linie kodu do którego prowadzi zakładka.

Przy linijce kodu do której dodano zakładkę zobaczymy ikonę.

Rys6. Ikona dodanej zakładki dla linijki kodu

Usuwanie zakładek

Usunąć istniejące zakładki możemy na dwa sposoby.

– Pierwszym sposobem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na zakładkę którą chcemy usunąć i z menu kontekstowego wybieramy opcję Delate.

Rys 7. Opcja usunięcia zakładki z menu kontekstowego

– Drugim sposobem jest zaznaczenie interesującej nas zakładki i wybranie przycisku „X” w górnej części okna  zakładek .

Rys 8. Przycisk usunięcia zakładki

Dodawanie folderów do okna zakładek

Jeżeli mamy dużą ilość zakładek, możemy dodać foldery do ich przechowywania co powinno je uporządkować. Aby dodać nowy folder wybieramy z górnej części okna ikonę w kształcie folderu lub używamy skrótu klawiszowego CTRL+K,CTRL+F

Rys9. Przycisk odpowiedzialny za dodanie nowego folderu do okna zakładek

Po kliknięciu ikony lub użyciu skrótu  klawiszowego nadajemy nazwę dla naszego folderu.

Rys 10. Dodanie nowego folderu do okna zakładek

Przeniesienie istniejących zakładek do folderu jest bardzo proste wystarczy myszką „złapać” za interesującą nas zakładkę a następnie „przenieść” do folderu.

Rys 11. Przeniesienie zakładek do folderu

Usuwanie folderów w oknie zakładek

Foldery usuwamy w sposób analogiczny co zakładki z menu kontekstowego bądź za pomocą ikony „X” w górjen części okna zakładek. Należy jednak pamiętać, że gdy usuwamy folder wszystkie zakładki, które do niego należą zostaną skasowane.

Nawigacja między zakładkami

Wyświetlenie linii kodu do którego prowadzi zakładka jest bardzo prosta wystarczy kliknąć na nią dwukrotnie lewym przyciskiem myszy.

-Gdy chcemy  wywołać poprzednią zakładkę klikamy przycisk  „Move the caret to the previous bookmark” znajdujący się w górnej części okna zakładek lub używamy skrótu klawiszowego CTRL+K,CTRL+P

Rys 12. Przycisk, który wywołuje poprzednią zakładkę

-Gdy chcemy  wywołać następną zakładkę klikamy przycisk  „Move the caret to the next bookmark” znajdujący się w górnej części okna zakładek lub używamy skrótu klawiszowego CTRL+K,CTRL+N

Rys 13. Przycisk, który wywołuje następną zakładkę

-Gdy chcemy  wywołać poprzednią zakładkę w danym folderze klikamy przycisk  „Move the caret to the previous bookmark in the current Folder” znajdujący się w górnej części okna zakładek.

Rys 14. Przycisk, który wywołuje poprzednia zakładkę w danym folderze

-Gdy chcemy  wywołać następną zakładkę w danym folderze klikamy przycisk  „Move the caret to the next bookmark” znajdujący się w górnej części okna zakładek.

Rys 15. Przycisk, który wywołuje następną zakładkę w danym folderze

Jeżeli chcemy żeby dana zakładka nie była wyświetlana poprzez przekierowanie do niej za pomocą przycisków czy skrótów klawiszowych wystarczy ją odznaczyć.

Rys 16. Odznaczenie zakładki

Możemy w ten sposób odznaczyć wybrany folder. Używając przycisku w górnej części okna zakładki możemy odznaczyć lub zaznaczyć wszystkie zakładki.

Rys 17. Przycisk do zaznaczenie lub odznaczenia wszystkich zakładek

Podsumowanie:

W większych projektach zakładki mogą się bardzo przydać. Dają możliwość szybkiego nawigowania w interesujące nas miejsca, możemy przez to zaoszczędzić trochę czasu.