Operator ten sprawdza nam czy wartość zmiennej lub obiektu posiada wartość null. Zobaczmy:

nazwa = firma ?? "brak"; 

Jeżeli zmienna firma będzie mieć wartość null, zmienna nazwa przyjmie wartość “brak”;

Ten sam efekt możemy uzyskać stosując instrukcję warunkową if:

if (firma != null)
 zmienna = firma;
else
 zmienna = "brak";

Zobaczmy przykład:

class Program
  {
    static void Main()
    {
      string firma = null;

      string nazwa = nazwa = firma ?? "brak";

      Console.WriteLine("Wartość zmiennej: " + nazwa);
      Console.ReadLine();
    }
  }

Rezultat działania aplikacji:

operator2

Rys. Rezultat działania aplikacji

Jak widzimy zmienna nazwa przyjęła wartość “Brak”.

Podsumowanie:
Operator ?? skraca kod gdy chcemy sprawdzić czy zmienna lub obiekt posiada wartość null.