W Visual Studio możemy podejrzeć diagram klas naszego projektu, aby to zrobić klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwę naszego projektu w oknie Solution Explorer i z menu kontekstowego wybieramy View Class Diagram.

diagram1

Rys. Wybór z menu kontekstowego diagramu klas

Po kliknięciu na opcję z menu kontekstowego View Class Diagram ukarze się nam diagram klas:

diagram2

Rys. Diagram klas

Na diagramie klas widać dokładnie hierarchię dziedziczenia, pola jakie każda klasa posiada, ich typ oraz metody w niej zawarte. Przy dużych projektach, gdzie jest dużo klas rozłożonych na wiele plików, diagram może być przydatny do analizy mechanizmu dziedziczenia w celu refaktoryzacji kodu. Jest to bardziej efektywny sposób niż bezpośrednia analiza całego kodu.