W Visual Studio za pomocą regionów możemy zwijać kod tak, aby zawierał mniej miejsca. Ta funkcjonalność przydaje się do oddzielenia części kodu i jego uporządkowania.
Kod między oznaczeniem #region nazwa_regionu a #endregion będzie można zwinąć.
Zobaczmy przykład:

public class Pracownik {
  #region zmienne
  string imie;
  string nazwisko;
  float pensja;
  #endregion

  #region własności
  public string Imie {
    get { return imie; }
    set { imie = value; }
  }
  public string Nazwisko {
    get { return nazwisko; }
    set { nazwisko = value; }
  }  
  public float Pensja {
    get { return pensja; }
    set { pensja = value; }
  }
  #endregion
  #region metody
  public void WyswietlPodstawoweDane() {
    //ciało metody
  }
  public void ObliczPensje() {
    //ciało metody
  }
  public void NaliczNadgodziny() {
    //ciało metody
  }
  public void DodajPremie() {
    //ciało metody
  }
  #endregion
}

Kod po zwinięciu:

regiony

Rys. Uporządkowany kod za pomocą regionów