Nazwy naszych klas, metod czy zmiennych powinny mieć znaczenie. Zdarza się jednak, że podczas pisania kodu nie mamy pomysłu na odpowiednią nazwę i używamy tymczasowego nazewnictwa. Późniejsza ręczna zmiana wszystkich nazw byłaby bardzo uciążliwa, a w przypadku bardzo rozbudowanego kodu wręcz niemożliwa. Na szczęście z pomocą przychodzi nam Visual Studio, dzięki niemu możemy bardzo szybko zmienić interesującą nas nazwę na inną.
Aby zmienić nazwę metody/zmiennej/ klasy wystarczy ją wybrać a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać odpowiednio: Refactor a następnie Rename… lub użyć skrótu klawiszowego F2

Zmieńmy przykładowo prostą metodę TestowaProcedura().

rys1

Rys. Przykładowy kod przed zmianą nazwy procedury TestowaProcedura()

Wybieramy metodę TestowaProcedura() a następnie klikamy prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybieramy interesującą nas opcję.

zmiana2

Rys. Wybór opcji Rename…

Wyświetli się nam okno Rename gdzie wpisujemy nową nazwę dla naszej procedury. Mamy w nim dodatkowe opcje dla zmiany nazwy :
– Preview reference changes – po zaakceptowaniu zmian pojawi się nowe okno pokazujące, w których miejscach kodu zostaną wprowadzone zmiany
– Search in comments – zmieni nazwę metody w komentarzach
– Search in string – zmieni nazwę metody w stringach.
– Rename overloads – zmieni nazwę dla metod o tej samej nazwie, ale z innymi parametrami.

zmiana3

Rys. Okno zmiany nazwy

Wpisujemy nową nazwę i klikamy przycisk OK

zmiana4

Rys. Wpisanie nowej nazwy dla metody

Jeżeli mamy zaznaczoną opcję Preview reference changes zostanie wyświetlone dodatkowe okno podglądu zmian:

zmiana5

Rys. Okno podglądu zmian.

Potwierdzamy wprowadzenie zmian przyciskiem Apply. Po tej czynności Visual Studio zmieni nazwę naszej metody TestowaProcedura() na WyswietlKomunikat()

zmiana6

Rys. Przykładowy kod po zmianie nazwy procedury.

Nazwa jest zmieniona w całym projekcie, nawet jeżeli dana metoda znajduje się w różnych plikach. Nazwa zmiennej jest zmieniana w zakresie lokalnym czyli jeżeli zmieniamy nazwę zmiennej w metodzie w której jest utworzona, zostanie ona tylko w tej metodzie zmieniona.

W przykładowym kodzie zmieńmy nazwę zmiennej „a” w metodzie MetodaA().

zmiana7
Rys. Przykładowy kod

Wybieramy zmienna „a” i klikamy skrót klawiszowy F2. Wpisujemy w oknie Rename nową nazwę dla naszej zmiennej: nowaZmiennaA

zmiana8

Rys. Wpisanie nowej nazwy dla zmiennej

Potwierdzamy zmiany klikając przycisk OK . Gdy mamy zaznaczoną opcje Preview reference changes w wyświetlonym oknie klikamy Apply. Visual Studio zmieni nam nazwę naszej zmiennej.

zmiana9

Rys. Kod po zmianach

Jak widzimy Visual Studio zmienił nazwę zmiennej „a” na „nowaZmiennaA” tylko w metodzie w której zaznaczyliśmy zmienną „a” czyli w MetodaA().

Gdy zmieniamy nazwę dla zmiennej globalnej zostanie ona zmieniona w całym pliku.
W przykładowym kodzie zmieńmy nazwę zmiennej „staryNapis” na „nowyNapis”

zmiana10

Rys. Kod przed zmianą nazwy zmiennej

Zmieniamy nazwę wybierając nazwę zmiennej „a”, następnie używamy skrót klawiszowy F2 i wpisujemy nową nazwę. Potwierdzamy wszystkie zmiany.

zmiana11

Rys. Kod po zmianie nazwy zmiennej

Visual Studio zmienił nazwę naszej zmiennej w wszystkich metodach w pliku w których ona występuje czyli w metodach MetodaA oraz MetodaB.

Podczas zmiany nazwy dla zmiennej, klasy czy metody nie musimy klikać na jej nazwę w miejscu utworzenia możemy to zrobić w dowolnym miejscu gdzie ona występuje.

Opcja zmiany nazwy jest bardzo przydatna i często wykorzystywana podczas codziennej pracy. Jeżeli wcześniej z niej nie korzystałeś polecam się z nią zapoznać.