Pojęcie metoda często stosowane jest zamieniane z pojęciem funkcja, oznaczają one to samo. Metody są bardzo przydane, dzięki mim możemy tworzyć daną funkcjonalność raz, a następnie używać jej w wielu miejscach w kodzie. Używanie metod sprawia, że konserwacja i zmiany w kodzie są prostsze.
Konstrukcja metody:

Modyfikator_dostępu typ_zwracany nazwa_metody (paramerty){
//Ciało metody
}

O modyfikatorach dostępu napiszę w innym wpisie.

Typ zwracany – jeżeli chcemy aby funkcja zwracała nam jakąś wartość, którą możemy potem wykorzystać, musimy określić jej typ. Następnie w ciele funkcji powinniśmy użyć polecenia return. Jeżeli nie chcemy aby dana funkcja zwracała wartość używamy typu void.
Nazwa metody musi być jednoczłonowa. Z wyjątkiem słów kluczowych języka C#.
Parametry są to opcjonalne zmienne, które możemy wykorzystywać w ciele funkcji. Ich wartości są podawane podczas wywoływania metody.

Zobaczmy przykład:
Napiszmy funkcję, która będzie wypisywać na ekranie liczby od 0 do 10. A więc nasza funkcja nie musi zwracać żadnej wartości, będzie więc typu void. Nie musi posiadać żadnych parametrów. Modyfikator dostępu ustawimy na public. Zobaczmy zatem kod naszej funkcji:

public void WypiszLiczby(){
  for (int i = 0; <= 10; i++) {
    Console.WriteLine(i);
 	}
}

Funkcje dzielą się na dwa rodzaje: statyczne oraz instancyjne. Do funkcji instancyjnej mamy dostęp z poziomu obiektu danej klasy. Natomiast funkcje statyczne wywoływane są z poziomu danej klasy. W tej chwili może się to wydawać zagmatwane, ale z czasem wszystko będzie bardziej zrozumiałe.
Gdy funkcja jest statyczna, może bezpośrednio wywoływać jedynie metody statyczne. Dlatego do wywołania metod instancyjnych wymagany jest obiekt danej klasy.
W taj chwili nasza funkcja jest instancyjna i wywołuje ją metoda Main(), która jest statyczna więc wymagany jest obiekt do wywołania funkcji WypiszLiczby() zobaczmy przykład:

 class Program {
    static void Main() {
      Program P = new Program();
      P.WypiszLiczby();
      Console.ReadLine();
    }

    public void WypiszLiczby() {
      for (int i = 0; i <= 10; i++) {
        Console.WriteLine(i);
      }
    }
  }

Rezultat działania programu:

Metody

Rys. Efekt działania funkcji WypiszLiczby()

Przeróbmy teraz funkcję WypiszLiczby() na statyczna. Będzie wtedy ona mogła być wywołana bezpośrednio z klasy zobaczmy przykład:

public static void WypiszLiczby() {
      for (int i = 0; i <= 10; i++) {
        Console.WriteLine(i);
      }
    }

Wywołajmy teraz tą metodę:

 class Program {
   static void Main() {
      Program.WypiszLiczby();
      Console.ReadLine();
 }
public static void WypiszLiczby() {
   for (int i = 0; i <= 10; i++) {
     Console.WriteLine(i);
    }
 }
 }

Wynik na ekranie będzie identyczny. Jednak działanie aplikacji jest inne. Wybór między metodą statyczną, a instancyjną zależy od projektu. W pewnych wypadkach chcemy aby nasza metoda była wywoływana jedynie z obiektu danej klasy, a w innym przypadku z samej klasy.
Gdy wywołujemy metodę z tej samej klasy do której ona należy nie jest wymagane wpisywanie nazwy tej klasy przed nazwą metody. Zobaczmy przykład:

class Program {
  static void Main() {
    WypiszLiczby();
    Console.ReadLine();
  }

  public static void WypiszLiczby() {
    for (int i = 0; i <= 10; i++) {
      Console.WriteLine(i);
    }
  }
}

W przypadku metod instancyjnych możemy postąpić tak samo o ile metoda, w której wywołujemy funkcję nie jest statyczna zobaczmy przykład:

class Program {
  static void Main() {
    Console.ReadLine();
  }
  
  public void TestB() { }
  public void TestA() {
    TestB();
  }
}

Metody TestA() i TestB() są instancyjne. Możliwe jest wywołanie z metody TestA() funkcję TestB(). Kompilator nie zgłasza błędu.
Wróćmy teraz do przykładu z metodą WypiszLiczby() i poprawmy nasz kod, tak aby to użytkownik podawał liczbę graniczną do której funkcja będzie wypisywać na ekranie liczby.
Więc do naszej funkcji WypiszLiczby() musimy dodać parametr wejściowy:


public static void WypiszLiczby(int DoJakiej) {
      for (int i = 0; i <= DoJakiej; i++) {
        Console.WriteLine(i);
      }
    }

Wywołajmy teraz naszą procedurę:

class Program {
    static void Main() {
      Console.WriteLine("Podaj liczbę");
      int liczba = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Rezuktat działania funkcji:");
      WypiszLiczby(liczba);
      Console.ReadLine();
    }

    public static void WypiszLiczby(int DoJakiej) {
      for (int i = 0; i <= DoJakiej; i++) {
        Console.WriteLine(i);
      }
    }

  }

Rezultat działania aplikacji:

Metody

Rys. Efekt działania aplikacji dla liczby 5

Napiszmy teraz procedurę statyczną, która będzie zwracać nam wynik dodawania dwóch liczb całkowitych. A wiec nasza funkcja będzie zwracała wartość typu int. Potrzebuje także dwóch parametrów wejściowych również typu int. Modyfikator dostępu ustawimy na public. Zobaczmy kod funkcji:

 public static int DodajLiczby(int a , int b){
      return a + b;
    }

Jak widać procedura jest bardzo prosta wywołajmy ją teraz w programie:

class Program {
  static void Main() {
    Console.WriteLine("Podaj liczbę 1:");
    int liczba1 = int.Parse(Console.ReadLine());
    Console.WriteLine("Podaj liczbę 2:");
    int liczba2 = int.Parse(Console.ReadLine());
    int wynik = DodajLiczby(liczba1, liczba2);
    Console.WriteLine("Rezuktat działania funkcji:{0}", wynik);
    Console.ReadLine();
  }

  public static int DodajLiczby(int a, int b) {
    return a + b;
  }

}

Rezultat działania aplikacji:

Metody

Rys. Rezultat działania aplikacji dla liczb 2 oraz 5

Podsumowanie:

Poprzez stosowanie metod ,możemy znacząco skrócić kod i poprawić jego czytelność. Wyobraźmy sobie, że nie stosujemy metod i powielamy kod danej funkcji w wielu miejscach aplikacji. Co się stanie jak zaistnieje potrzeba modyfikacji tej metody? należało by znaleźć każde jej wystąpienie i je edytować. W przypadku gdy korzystamy z metody poprawiamy tylko kod w jednym miejscu.