Do zwinięcia lub rozwinięcia całego dokumentu służy skrót klawiszowy CTRL+M,L
Zobaczmy przykład:
W przykładowym kodzie poniżej chcemy zwinąć cały dokument aby to zrobić klikamy w dowolne miejsce w danym dokumencie i używamy skrótu klawiszowego CTRL+M,L

Rys. Dokument przed zwinięciem

Oto rezultat użycia skrótu klawiszowego:

Rys. Dokument po zwinięciu.