Nawiasy klamrowe w Visual studio są dodawane standardowo w nowej linii po nazwie klasy, metody itp. Przykład:

namespace ConsoleApplication
{
  class Program
  {
    static void Main()
    {
      //kod
     }
  }
}

Jest możliwość stosowania nawiasów zaraz za nazwami klas, metod itp. Kod wtedy wygląda tak:

namespace ConsoleApplication{
 class Program {
   static void Main(){
     //kod
    }
  }
}

W mojej opinii dzięki użyciu w ten sposób nawiasów kod staje się bardziej czytelny i przejrzysty. Jest to oczywiście kwestia gustu jaką opcję stosowania nawiasów klamrowych stosujemy.

Zmiana formatowania nawiasów klamrowych w Visual Studio.

Ręczna zmiana nawiasów klamrowych w kodzie byłaby bardzo uciążliwa. Na szczęście z pomocą przychodzi nam Visual Studio. Ustawienia formatowania nawiasów są bardzo proste i możemy je szybko wykonać:
1. Wybieramy z menu opcję TOOLS a następnie Options…

nawiasy klamrowe

Rys. Włączenie opcji Visual Studio

2. Z lewej strony okna mamy wybór grupy opcji, dla których mogą być wprowadzone zmiany. Wybieramy Text Editor następnie C# potem Formatting i New Lines.

nawiasy klamrowe

Rys. Opcje związane z nawiasami klamrowymi.

Mamy trzy dostępne grupy zmian. Gdy jakąś wybierzemy, w dolnej części okna pokaże się nam rezultat stosowania danej opcji:

nawiasy klamrowe

Rys. Opcja włączona nawias klamrowy jest w nowej linii

nawiasy klamrowe

Rys. Opcja wyłączona nawias klamrowy jest w tej samej linii co nazwa klasy

Dzięki tym opcjom możemy dostosować wyświetlanie nawiasów klamrowych według naszych upodobań. Ja mam wyłączoną opcję nawiasu w nowej linii dla wszystkich elementów z grupy New line options for braces oraz New line options for keywords.

Używanie nawiasów klamrowych.

Gdy po instrukcji warunkowej if lub pętli itp. występuje tylko jedno polecenie nie musimy stosować nawiasów klamrowych. Jest to też kwestia estetyczna i zależy tylko i wyłącznie od naszych upodobań, w niektórych przypadkach poprawia czytelność kodu i skraca jego długość. Przykład:

for (int i = 1; i > 10; i++){
   Console.WriteLine(i.ToString());
}
Console.ReadLine();

Ten fragment kodu możemy zapisać w następujący sposób:

for (int i = 1; i > 10; i++)
   Console.WriteLine(i.ToString());
Console.ReadLine();

Inny przykład:

if (a > 5) {
  Console.WriteLine("A >5");
} else {
Console.WriteLine("A < 5");
}

Zapis bez nawiasów klamrowych:

if (a > 5) 
 Console.WriteLine("A > 5");
else 
 Console.WriteLine("A < 5");

Stosowanie tych opcji zależy od naszych upodobań estetycznych. W większości przypadków poprawiają one czytelność kodu i go skracają.