Do zwinięcia lub rozwinięcia danego elementu w Visual Studio służy skrót klawiszowy CTRL+M,M
Zobaczmy przykład:
W przykładowym kodzie poniżej chcemy zwinąć metodę Main() aby to zrobić klikamy w dowolne miejsce w danej metodzie i używamy skrótu klawiszowego CTRL+M,M

Metoda Main() przed zwinięciem

Rys. Metoda Main() przed zwinięciem

Oto rezultat użycia skrótu klawiszowego:

Metoda Main() po zwinięciu

Rys. Metoda Main() po zwinięciu.