W Visual Studio jest opcja odpowiedzialna za dodanie numerów linii.

Numery linii

Rys. Przykładowy kod przed dodaniem numerów linii

Aby dodać numery linii wybieramy z menu Visual Studio TOOLS a następnie Options…

Numery linii

Rys. Wyszukanie opcji Visual Studio

W oknie z opcjami po prawej stronie wybieramy następująco Text Editor -> All Languages -> General. Następnie po prawej stronie okna w części Display zaznaczamy opcję Line numbers.

Numery linii

Rys. Wybór opcji dodania numerów linii

Szybszym sposobem wyszukania tej opcji jest użycie paska Quck Launch (CTRL+Q). Wpisujemy w nim „line numbers” i naciskamy klawisz enter.

Numery linii

Rys. Użycie paska szybkiego wyszukiwania.

Więcej na temat paska Quick Launch można znaleźć po tym adresem: LINK

Numery linii

Rys. Kod z numerami linii

Wyświetlanie numerów linii zależy od naszych upodobań opcja jest łatwa do włączenia szczególnie poprzez użycie paska Quick Launch.