Operatory relacji

Podczas pisania instrukcji sterujących niezbędne są operatory relacji, przyjrzyjmy się im. W przykładach użyję konstrukcji, które wykorzystują słowo kluczowe if. Omówię je dokładnie w innym wpisie. W tej chwili wystarczy wiedzieć, że gdy warunek w nawiasach po słowie kluczowym if jest spełniony, wykonuje się kod zaraz po nim. W przeciwnym wypadku wykona się kod z części else.

Operator ==

Ten operator służy do sprawdzenia czy wartości dla wyrażeń po prawej i lewej stronie operatora są równe.

Zobaczmy przykład:

using System;
class Program {
  static void Main() {
    double a = 10;
    double b = 3;
    if(a==b)
      Console.WriteLine("Liczby są równe");
    else
      Console.WriteLine("Liczby nie są równe");
    
    Console.ReadLine();
  }
}

operatory relacji rys1Rys. Rezultat działania aplikacji

Operator !=

Ten operator służy do sprawdzenia czy wartości dla wyrażeń po prawej i lewej stronie operatora są różne.

Zobaczmy przykład:

using System;
class Program {
  static void Main() {
    double a = 10;
    double b = 3;
    if(a!=b)
       Console.WriteLine("Liczby nie są równe");     
    else
      Console.WriteLine("Liczby są równe"); 
    
    Console.ReadLine();
  }
}

operatory relacji rys 2
Rys. Rezultat działania aplikacji

Operator <

Ten operator służy do sprawdzenia czy wartość dla wyrażenia po prawej stronie operatora jest większa od wartości po jego lewej stronie.
Zobaczmy przykład:

using System;
class Program {
  static void Main() {
    double a = 10;
    double b = 3;
    if(a<b)
       Console.WriteLine("Watrość zmiennej b jest większa");     
    else
      Console.WriteLine("Wartość zmiennej a jest większa"); 
    
    Console.ReadLine();
  }
}

operatory relacji rys 3
Rys. Rezultat działania aplikacji

Operator >

Ten operator służy do sprawdzenia czy wartość dla wyrażenia po prawej stronie operatora jest mniejsza od wartości po jego lewej stronie.

using System;
class Program {
  static void Main() {
    double a = 10;
    double b = 3;
    if(a>b)
       Console.WriteLine("Watrość zmiennej a jest większa");     
    else
      Console.WriteLine("Wartość zmiennej b jest większa"); 
    
    Console.ReadLine();
  }
}

operatory relacji rys 4Rys. Rezultat działania aplikacji

Operator >=

Ten operator służy do sprawdzenia czy wartość dla wyrażenia po prawej stronie operatora jest mniejsza lub równa od wartości po jego lewej stronie.
Przykład:

using System;
class Program {
  static void Main() {
    double a = 1;
    double b = 12;
    if(a>=b)
       Console.WriteLine("Watrość zmiennej a jest większa lub równa b");     
    else
      Console.WriteLine("Wartość zmiennej b jest większa lub równa a"); 
    
    Console.ReadLine();
  }
}

operatory relacji rys 5Rys. Rezultat działania aplikacji

Operator <=

Ten operator służy do sprawdzenia czy wartość dla wyrażenia po prawej stronie operatora jest większa lub równa od wartości po jego lewej stronie.
Przykład:

using System;
class Program {
  static void Main() {
    int a = 122;
    int b = 12;
    if (a <= b)
      Console.WriteLine("Wartość zmiennej b jest większa lub równa a");
    else
      Console.WriteLine("Watrość zmiennej a jest większa lub równa b");

    Console.ReadLine();
  }
}

operatory relacji rys 6Rys. Rezultat działania aplikacji