W tym cyklu wpisów opiszę przykładowe operatory dla języka C#. Są one niezbędne podczas codziennej pracy z kodem.

Operatory arytmetyczne

Przyjrzyjmy się najpierw operatorom arytmetycznym jakie mamy do dyspozycji:

Operator +

Operator ten ma za zadanie dodawanie liczb.
Zobaczmy przykład:

using System;
class Program {
  static void Main() {
    int a = 2;
    int b = 4;
    int wynik = a + b;    
    Console.WriteLine("Wynik dodawania wynosi: " + wynik);
    Console.ReadLine();
  }
}

Oto rezultat działania aplikacji:

Wyświetlenie wyniku dodawania

Rys. Wyświetlenie wyniku dodawania

 

Operator –

Operator ten ma za zadanie odejmowanie liczb.
Zobaczmy przykład:

using System;
class Program {
  static void Main() {
    int a = 2;
    int b = 4;
    int wynik = a - b;    
    Console.WriteLine("Wynik odejmowania wynosi: " + wynik);
    Console.ReadLine();
  }
}

Rezultat działania aplikacji:

Wyświetlenie wyniku odejmowania

Rys. Wyświetlenie wyniku odejmowania

 

Operator *

Operator ten ma za zadanie mnożenie liczb.
Zobaczmy przykład:

using System;
class Program {
  static void Main() {
    int a = 2;
    int b = 4;
    int wynik = a * b;    
    Console.WriteLine("Wynik mnożenia wynosi: " + wynik);
    Console.ReadLine();
  }
}

Oto rezultat działania aplikacji:

Wyświetlenie wyniku mnożenia

Rys. Wyświetlenie wyniku mnożenia

Operator /

Operator ten ma za zadanie dzielenie liczb.
Zobaczmy przykład:

using System;
class Program {
  static void Main() {
    double a = 2;
    double b = 4;
    double wynik = a / b;
    Console.WriteLine("Wynik dzielenia wynosi: " + wynik);
    Console.ReadLine();
  }
}

Rezultat działania aplikacji:

Wyświetlenie wyniku dzielenia
Rys. Wyświetlenie wyniku dzielenia

Operator %

Po zastosowaniu tego operatora zwrócona zostaje wartość reszty z dzielenia
Zobaczmy przykład:

using System;
class Program {
  static void Main() {
    double a = 10;
    double b = 3;
    double wynik = a % b;
    Console.WriteLine("Reszta z dzielenia "+a+" przez "+b+" wynosi: " + wynik);
    Console.ReadLine();
  }
}

Rezultat działania aplikacji:

Wyświetlenie reszty z dzielenia

Rys. Wyświetlenie reszty z dzielenia

Operator konkatencji +

Operator ten służy do łączenia łańcuchów znaków.

using System;
class Program {
  static void Main() {
    string a = "Napis1 ";
    string b = "Napis2";
    string c = "Połączone łańcuchy znaków " + a + b;
    Console.WriteLine(c);       
    Console.ReadLine();
  }
}

Rezultat działania aplikacji

Rys. Rezultat działania aplikacji

W metodzie Main() zainicjowałem 3 zmienne typu string. O nazwach a,b,c. Zmiennej a i b nadałem wartości. Następnie w zmiennej o nazwie c połączyłem łańcuchy znaków z zmiennych a i b.