Pierwsze co widzimy w kodzie aplikacji to słowo kluczowe using. Ułatwia ono odwołanie się do typów oraz pozwala na szybkie wykorzystanie obiektu.
Zobaczmy przykład- wróćmy do kodu napisanego w poprzedniej części:

class Program {
    static void Main() {   
      System.Console.WriteLine("Cześć udało się :)");
      System.Console.ReadKey();
      }
  }

Używając słowa kluczowego using możemy odnieść się do klasy System.Console i skrócić zapis w następujący sposób:

using System; 
class Program {
    static void Main() {   
      Console.WriteLine("Cześć udało się :)");
      Console.ReadKey();
      }
  }

Jak widzimy, nie musimy już w każdej linijce kodu gdzie chcemy się odwołać do klasy System.Console dodawać napisu System.

Używając słowa kluczowego using, możemy także zredukować długość pisanego przez nas kodu w następujący sposób:

using Wyświetl = System.Console; 
class Program {
    static void Main() {   
      Wyświetl.WriteLine("Cześć udało się :)");
      Wyświetl.ReadKey();
      }
  }

Metoda ta jednak niesie pewne ryzyko, może obniżyć czytelność i zrozumienie kodu. W przypadku gdyby nasza linijka odpowiedzialnego za wyświetlenie komunikatu na ekranie Wyświetl.WriteLine(“Cześć udało się :)”); była oddalona od naszego zapisu, który zmienia System.Console na Wyświetl to inny programista a nawet my sami po pewnym okresie czasu, zastanawialibyśmy się czy to może jest jakaś napisana przez nas klasa z metodą WriteLine(). Gdy jednak zastosujemy standardowy zapis: Console.WriteLine(“Cześć udało się :)”); nikt nie musi się zastanawiać nad jego znaczeniem.