Do skomentowania zaznaczonego tekstu służy skrót klawiszowy: CTRL+K,C
Zobaczmy przykład:

Zaznaczamy kod, który chcemy umieścić w komentarzu :


komentarze 1

Rys. Zaznaczenie kodu

Używamy skrótu klawiszowego (CTRL+K,C):

komentarze 2

Rys. Dodanie komentarza

Skoro da się umieścić w komentarzu zaznaczony tekst to też istnieje możliwość aby usunąć komentarz z zaznaczonego tekstu służy do tego skrót klawiszowy: CTRL+K,U Zobaczmy przykład:

Zaznaczamy tekst z komentarzem:
komentarze 3

Rys. Dodanie komentarza

Rezultat użycia skrótu klawiszowego CTRL+K,U :

komentarze 4

Rys. Usunięcie komentarza

W Visual Studio istnieje także możliwość użycia przycisków do skomentowania interesującego nas tekstu/kodu

komentarze 5

Rys. Przyciski do obsługi komentarzy

 

Polecam zapoznać się z tymi skrótami i zacząć ich używać.