Komentarze wykorzystujemy w codziennej pracy nad projektem. W C#, możemy używać dwóch typów komentarzy. Różnią się one zasięgiem. Pierwszym z nich jest komentowanie jednej linii. Wykonać tą czynność możemy dodając przed interesującą nas linią lub w jej części  znaki: // zobaczmy przykład:
Komentowanie jednej linii:

Komentarz w kodzie

Rys. Komentarz w kodzie

Drugim sposobem jest komentowanie zakresu tekstu bądź kodu. Taki komentarz rozpoczynamy od znaków /* a kończymy znakami */
Zobaczmy przykład:

Komentarz w kodzie2

Rys. Komentarz w kodzie

Kolor komentarzy w przykładach powyżej jest automatycznie ustawiony na zielony. Istnieje możliwość jego zmiany.
Aby zmienić kolor czcionki w komentarzach:
1. Wybieramy opcję TOOLS z menu Visual Studio a następnie Options…

Menu TOOLS Visual Studio

Rys. Menu TOOLS Visual Studio

2. Z lewej strony okna Options wybieramy Environment a następnie Fonts and Colors
3. Z prawej strony okna Options wybieramy z Display items opcję Comment
4. Zmieniamy kolor w opcji Item foreground .

Zmiana koloru komentarzy

Rys. Zmiana koloru komentarzy

5. Potwierdzamy wprowadzone zmiany przyciskiem ok.
Po wykonaniu tych czynności kolor czcionki w komentarzach zostanie zmieniony.

Zmieniony kolor czcionki komentarza

Rys. Zmieniony kolor czcionki komentarza

Kiedyś uważano, że praktycznie każda linijka kodu powinna zawierać komentarz. Na szczęście dziś już się takiej praktyki nie stosuje. Powinniśmy pisać kod zrozumiały, wykorzystując dobrze dobrane nazwy klas, zmiennych, metod itp.. Gdy wyczerpią się inne możliwości i widzimy, że kod jest trudny do zrozumienia. Wtedy komentarze to nasza ostatnia “deska ratunku”. Lepiej jest napisać komentarz niż zostawić trudny do zrozumienia kod.

Zapraszam do  przeczytania wpisu na temat używania skrótów klawiszowych związanych z komentarzami. link