Aby skupić się na języku C#, przykładowy kod, będę pisał bez użycia graficznego interfejsu. Wyniki działań wyświetlone zostaną za pomocą metod klasy System.Console.

Każdy kurs zaczyna się od prostej aplikacji, która wyświetla napis na ekranie. Więc zaczynajmy naszą przygodę z językiem C# :

Stwórzmy pierwszy projekt. Otwieramy Visual Studio wybieramy File -> New-> Project.

Rozpoczęcie tworzenia nowego projektu

Rys. Rozpoczęcie tworzenia nowego projektu

Następnie wybieramy język C# oraz typ aplikacji Console Application.
-W polu Name: wpisujemy nazwę projektu.
-W polu Location: wpiszmy ścieżkę gdzie projekt ma być zapisany.
-W polu Solution name: wpisujemy jej nazwę. Polskie tłumaczenie Solution bezpośrednio oznacza rozwiązanie. W jednej „Solucji” możemy mieć kilka projektów. W małych projektach najczęściej nazwę Solution stosuje się taką samą jak nazwę projektu.

Tworzenie nowego projektu

Rys. Tworzenie nowego projektu

Po naciśnięciu przycisku ok pojawi się nam kod pierwszej aplikacji, która nic nie robi:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace FirstApplication {
  class Program {
    static void Main(string[] args) {
    }
  }
}

Pierwsze co widzimy w kodzie naszej aplikacji to słowo kluczowe using. Jego zastosowanie oraz znaczenie opiszę w innym wpisie. W naszej pierwszej aplikacji nie musimy go wykorzystywać. Usuńmy nie potrzebne linijki kodu, które zostały dodane automatycznie przez Visual Studio.

namespace FirstApplication {
  class Program {
    static void Main(string[] args) {
    }
  }
}

Znaczenie i zastosowanie słowa kluczowego namespace opiszę w innym wpisie. W naszej prostej aplikacji jest zbędne możemy je wymazać. To samo się tyczy argumentów wejściowych dla metody Main (string[] args). Po usunięciu zbędnego kodu zostaje nam zapis:

class Program {
  static void Main() {
  }
}

Jak widzimy nasz prosty program zawiera kilka słów kluczowych: class, static, void. Ich znaczenie opiszę w odpowiednim momencie. Niestety w programowaniu pewne tematy są ze sobą bardzo powiązane. Będę je opisywał w takiej kolejności jaką uważam za najprostszą do zrozumienia.
Oczywiście nie musimy usuwać żadnych z linijek kodu dodanego automatycznie przez Visual Studio i aplikacja będzie nam poprawnie działała.
Dodajmy nasz pierwszy napis na ekranie aby to zrobić skorzystamy z metody WriteLine() klasy System.Console :

class Program {
  static void Main() {
    System.Console.WriteLine("Cześć udało się :)");
  }
}

Komunikat wyświetlany napisaliśmy w nawiasach oraz cudzysłowach ””. Na końcu wiersza znajduje się średnik, oznacza on zakończenie polecenia. Jedno polecenie powinno być napisane w jednej linii. Ułatwia to znacznie czytelność. Jeżeli chcemy, możemy pisać polecenie w kilku wierszach jednak nie rozdzielając znaczących słów kluczowych lub wartości dla naszych zmiennych.

class Program {
  static void Main() {
    System.
    Console.
    WriteLine
    ("Cześć udało się :)");
  }
}

Powyższy kod poprawnie się skompiluje. Jednak jego czytelność pozostawia wiele do życzenia. Jeżeli rozdzielimy znaczący kod kompilator zgłosi błąd:

bledny kod

Rys. Błędny kod.

Rodzaje zgłaszanych błędów będą różne w zależności od tego jaką część kodu błędnie przeniesiemy do następnej linii.
Aby uruchomić program, który napisaliśmy możemy kliknąć na zieloną strzałkę z napisem Start.

Kompilacja

Rys. Przycisk służący do skompilowania i uruchomienia programu

Obok przycisku mamy rozwijaną listę z dwoma trybami Debug oraz Release.
Tryb Debug zawiera dodatkowe informacje na temat debugowania (czyli sprawdzania błędów) a tryb Release nie posiada tych informacji, przez co program może działać szybciej. Najczęściej pracujemy w trybie Debug a gdy nasz program będzie skończony i oddajemy go klientowi kompilujemy go za pomocą trybu Release.
Po skompilowaniu programu. Nasza aplikacja nam się bardzo szybko wyświetli i zamknie. Dzieje się tak ponieważ program wykonał co do niego należy i zakończył swoje działanie. Aby zobaczyć nasz napis dopiszmy następującą linijkę kodu:

class Program {
  static void Main() {
    System.Console.WriteLine("Cześć udało się :)");
    System.Console.ReadKey();
  }
}

Metoda ReadKey(); klasy System.Console wczytuje znak z klawiatury więc dzięki jej zastosowaniu aplikacja będzie czekała na wpisanie znaku przez co zobaczymy wyświetlany komunikat. Po naciśnięciu dowolnego klawisza program wykona się i zakończy swoje działanie.

Działanie programu

Rys. Komunikat wyświetlany w oknie konsoli.

W ten właśnie sposób napisaliśmy pierwszą działającą aplikację.